SchoolNieuwsbriefTeamGroepenOudersPestprotocolNaschoolse opvang
> Ouders - Ouders
 
Navigatie:
 
 
Aanmelden:
 
 


De betrokkenheid van ouders bij school is voor kinderen belangrijk. Vanuit De Wagemakerschool proberen wij ouders optimaal te informeren, zodat dit ook wordt mogelijk gemaakt.
Naast deze website doen wij dat door:
  ♦
De Weekflits. Dit is het wekelijks orgaan van de school, dat aan het eind van elke schoolweek verschijnt. De Weekflits wordt wekelijks op deze site geplaatst.
 ♦
De schoolgids. Onze schoolgids geeft u uitgebreide informatie over het onderwijs en de organisatie van de school. Met de schoolgids voldoen wij ook aan een wettelijke plicht. De schoolgids is van onze website te downloaden.
 ♦
De kalender. De kalender wordt aan het begin van elk schooljaar uitgedeeld. Naast een overzicht van de activiteiten van het schooljaar zijn op de kalender ook de belangrijkste feiten uit de schoolgids te vinden. De kalender is bij de administratie af te halen.
 ♦
Een enkele keer wordt informatie vanuit de klas op een apart briefje meegegeven. We proberen deze losse briefjes tot het uiterste te beperken.