meesterschap

Wij leren van en met elkaar

Leerlingen en leerkrachten denken in oplossingen en ontdekken zo steeds nieuwe mogelijkheden en materialen om hun leerdoelen te halen.

Kinderen leren zichzelf kennen door het gevarieerde aanbod van ons onderwijs. Ze ontwikkelen vaardigheden die ze nodig hebben om mee te doen in de hedendaagse samenleving.
Ze leren om zelfstandig te handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Dat kunnen ze omdat ze steeds beter zicht krijgen op de eigen doelen en motieven om te leren, passend bij hun eigen mogelijkheden.

Door meervoudig te leren -samen, alleen, in groepjes en in de klas- leren leerlingen van en met elkaar. Ze leren zich goed in te leven in zichzelf en de ander en durven zich kwetsbaar op te stellen.
Wat voor de leerlingen geldt, geldt ook voor onze leerkrachten. Die zetten voortdurend in op hun professionaliteit en eigen ontwikkeling. Ze volgen bijscholingen; ze halen en delen kennis binnen de school, met andere scholen/partners en binnen de kennisacademie van ons schoolbestuur OPSPOOR.

Ouders aan het woord

"Het is een fijne school en lekker in de buurt."

"Veel kinderen die in de buurt wonen, zitten ook op deze school en dat is erg leuk omdat ze buiten school elkaar ook vaak zien."