Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling. Per leerling worden leerdoelen in samenspraak met de leerkracht, ouders en leerling besproken en vastgesteld. Leerlingen en ouders worden betrokken bij het onderwijsaanbod. 

Medezeggenschapraad (MR)
Deze raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR behandelt veel onderwerpen: beleid met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling van de school en de onderwijskundige richting van de school. 

Oudervereniging
Per klas maakt één klassenouder deel uit van de oudervereniging. De oudervereniging houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van alle leuke, sportieve en interessante momenten voor leerlingen. Ze zorgt voor de coördinatie van de hoofdluiscontrole, de (mede)organisatie van de traditionele feesten zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest en de organisatie van de avond4daagse. De oudervereniging int en beheert tevens de ouderbijdragen.

Ouderhulp
Het hele schooljaar ondersteunen ouders bij activiteiten. Sommigen geven zich op voor het vervoer van leerlingen bij een excursie, anderen helpen bij het schoonmaken van materialen. Welke vorm u het meest aanspreekt en hoeveel tijd u daarvoor beschikbaar heeft, bepaalt u zelf. Als school zijn we blij met elke mate van ondersteuning. 

Leerlingen aan het woord

"Als je ergens in uitblinkt, krijg je daar extra uitdaging voor."

"We werken met chromebooks. Er zijn veel leuke activiteiten, zoals schoolvoetbal, basketbaltoernooi en schaken."