Een geslaagd bezoek van Sint en Pieten aan de Wagemaker

09-12-2021
Een geslaagd bezoek van Sint en Pieten aan de Wagemaker
Sint vertrokken de kerstlunch een week eerder!!!
De Sint werd samen met zijn Pieten in een ambulance naar de Wagemaker gebracht. Eenmaal uit de ambulance zijn zij over de onderbouwspeelplaats gelopen waar alle leerlingen stonden van de groepen 1 t/m 5. Na de eerste begroeting is de Sint op het bovenbouwplein gaan zitten om alle groepen te ontvangen. De bovenbouw leerlingen hadden thuis erg hard aan hun surprises gewerkt. De resultaten waren dan ook bijzonder te noemen. Het werd een geweldig feest. We bedanken Sint en zijn Pieten voor de tijd die ze vrij gemaakt hebben om de Wagemaker te bezoeken. Inmiddels is de school in kerstsfeer gebracht. Door de Corona maatregelen kunnen we geen kerstdiner organiseren en doen we dit jaar een kerstlunch. In de media zijn er nog steeds signalen dat de scholen een week eerder dicht gaan. Om niet het risico te lopen dat we op het laatste moment de kerstlunch af moeten blazen hebben we bedacht om de kerstlunch een week eerder te organiseren n.l. op vrijdag 17 december. De leerlingen mogen dan in hun feestkleding naar school komen. 

Ouders aan het woord

"De omgang met elkaar is goed."

"Er is een lage drempel om leerkrachten te benaderen. Mijn kind voelt zich absoluut op haar gemak op De Wagemakerschool."