Onze onderwijsaanpak

Het goed beheersen van de basisvaardigheden -taal, lezen en rekenen- zijn essentieel voor het functioneren in onze samenleving. Hier besteden we veel aandacht aan en geven vooral groepsgerichte instructie op het eigen niveau. 

Het ontwikkelen van technische leesvaardigheid is van cruciaal belang voor begrijpend lezen en werken wij met tutorlezen, een effectieve manier om kinderen te helpen ontwikkelen tot vloeiende lezers. Tutorlezen is een vorm van samenwerkend leren, waarbij een oudere leerling een jongere leerling een één-op-één helpt het technisch lezen te oefenen.

Daarnaast is het ontwikkelen van vaardigheden zoals zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid nemen, creatief denken en doen, plannen en samenwerken belangrijk. Daarom organiseren we voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en creativiteit steeds vaker gezamenlijke activiteiten. Zo sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau en belevingswereld van de leerlingen en halen we het beste uit hen naar boven.

Ook zijn er leeractiviteiten waar de klassen 'doorbroken' worden; activiteiten waarbij leerlingen uit verschillende groepen samenwerken. Hiervan is sprake bij het 'open podium', het schoolproject en verschillende workshops.

Zelfstandigheid vergroten door het werken met weektaken
Op de Wagemakerschool stimuleren we het vergroten van zelfstandigheid en het verantwoordelijkheid nemen door middel het werken met weektaken. Leerlingen hebben vrijheid bij het werken aan deze taak. De vrije keuze ligt in:

  • Het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken.
  • Het al of niet raadplegen en de keuze van de hulpbronnen.
  • Alleen werken of samenwerken met andere leerlingen.
  • De tijd die aan de verschillende onderdelen van de taak wordt besteed.

Deze manier van zelfstandig werken komt tegemoet aan de motivatie van leerlingen. Leerlingen willen graag zelf actief bezig zijn. Een tweede voordeel is dat leerlingen zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daardoor heeft de leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die leerlingen te helpen die extra hulp nodig hebben.

Op bepaalde tijden van een dag wordt in elke groep gewerkt aan de weektaak. Op deze taak staan opdrachten die een kind binnen een week af moet hebben. Ieder kind mag bij het werken aan de weektaak zelf kiezen aan welk onderdeel gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met een andere leerling gemaakt worden. Kinderen kunnen elkaar om hulp vragen als bepaalde opdrachten niet duidelijk zijn.

Het werken met taken en het opbouwen van zelfstandigheid begint in groep 1. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • Kinderen krijgen veel gelegenheid om zelf te leren door ontdekkend bezig te zijn of door zelfstandig te oefenen.
  • Door te werken met weektaken begeleidt de leerkracht de kinderen stap voor stap in de richting van geheel zelfstandig werken (voortgezet onderwijs).
  • Kinderen kunnen hun kennis verbreden door extra taken te maken.

Voor kinderen die meer instructie nodig hebben, volgt een andere uitleg of wordt gebruik gemaakt van ander oefenmateriaal.

Leerlingen aan het woord

"Als je ergens in uitblinkt, krijg je daar extra uitdaging voor."

"We werken met chromebooks. Er zijn veel leuke activiteiten, zoals schoolvoetbal, basketbaltoernooi en schaken."