Verbinden

Samen werken aan de toekomst

Wij zijn een openbare school waar iedereen welkom is. We zijn een Vreedzame School en vormen samen een leefgemeenschap, waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt en een stem krijgt. Onze leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap; ze staan open voor de verschillen tussen mensen.

Samen met de ouders en partners in onze omgeving bereiden we kinderen voor op hun toekomst in de samenleving. We helpen onze leerlingen om hierover na te denken en om hun leerdoelen te stellen. Wat heb je nodig om volop mee te kunnen doen in deze 21 eeuw?. Hierbij betrekken we vanzelfsprekend de ouders, want die kennen hun kind het beste. We maken afspraken over wat de kinderen en ouders thuis kunnen doen om de leerdoelen te halen en de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten. Ook vragen we ouders regelmatig ons te helpen bij het maken van plannen voor en het uitvoeren van ons onderwijs.

We kijken goed naar de wereld om ons heen; wie en wat daar aanwezig is om ons te helpen ons onderwijs nog beter te maken. Dat kan een nieuwe lesmethode zijn, maar ook partners zoals de 36 andere scholen die onder ons schoolbestuur OPSPOOR vallen of kinderopvangorganisaties in Landsmeer. Door het delen van kennis en ervaring zorgen we voor een goede doorgaande leerlijn voor onze leerlingen.

Met de inwoners in de buurt om ons heen werken we samen wanneer dat kan en zinvol is.

Leerlingen aan het woord

"Als je ergens in uitblinkt, krijg je daar extra uitdaging voor."

"We werken met chromebooks. Er zijn veel leuke activiteiten, zoals schoolvoetbal, basketbaltoernooi en schaken."